Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WG.III.6220.17.2020.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin" planowanego do realizacji na działce nr 173/4 obręb Zakrzów.

 • WG.III.6220.17.2020.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin" planowanego do realizacji na działce nr 173/4 obręb Zakrzów.

 • WS.III.6220.4.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wniosku Geotrans S.A. z dnia 09.06.2022r. o zawieszenie postępowania  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji nawozu organicznego w Gogolinie”, planowanego do realizacji na działkach nr: 206/13, 943/4, obręb Gogolin 1.

 • WS.III.6220.3.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej CHORULA wraz z niezbędna infrastrukturą towarzysząca, głównymi punktami zasilania, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Chorula, gmina Gogolin”, planowanego do realizacji na działce nr ew. 311/4, obręb Chorula.

 • WG.III.6220.17.2020.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na cyt. "zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin", na działce 173/4 obręb Zakrzów

 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa” planowanego do realizacji na działce nr 677/32 w miejscowości Kamień Śląski

 • WG.III.6220.6.2018

  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Gogolina znak WG.III.6220.6.2018 z dnia 10.06.2019 r. dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Wytwarzania Paliwa Zastępczego (Alternatywnego) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże”, którego lokalizację przewidziano na działce nr 76/47, km 2, obręb Chorula

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek PGB Energetyka 14 Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02- 683 Warszawa, postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 382/1, obręb Zakrzów;

 • WS.III.6220.16.2021.ES

  Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa  zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Zakrzów, gmina Gogolin”, planowanego do realizacji na działkach nr: 360/3, 363/8, 370 oraz 380/1 a.m.3 obręb Zakrzów

 • WG.III.6220.3.2022.ES

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej CHORULA wraz z niezbędna infrastrukturą towarzysząca, głównymi puntami zasilania, magazynami energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Chorula, gmina Gogolin”, o mocy  do 20 MW, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 311/4, obręb Chorula

 • WS.III.6220.4.2022.ES

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji nawozu organicznego w Gogolinie”, na działkach nr 206/13 i 943/4 obręb Gogolin 1;

   
 • WG.III.6220.17.2021.WL

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opole  odpowiednio opinii/ uzgodnienia, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin”, planowanego do realizacji na działce nr 173/4 obręb Zakrzów