Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 15 listopada (poniedziałek) 2021r. o godz. 18.00 odbędzie się VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się w trybie Wideokonferencji, która transmitowana będzie za pośrednictwem platformy teams. Link do platformy będzie dostępny na godzinę przed rozpoczęciem Sesji na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie z zakładce Ogłoszenia, Informacje Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie.

Porządek obrad:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z poprzednich obrad;
4) sprawozdanie Przewodniczącego z prac w okresie międzysesyjnym;
5) opinia projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie;
6) interpelacje i zapytania radnych;
7) wolne wnioski, zapytania i informacje;
8) zakończenie obrad sesji.

Przewodnicząca Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Alicja Konieczny