Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVI posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 19 grudnia 2018 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVI Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

Porządek Posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania
    z działalności w okresie między posiedzeniowym.
  4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w I kwartale 2019 roku.
  5. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Załączniki:

PDFZawiadomienie o XVI Posiedzeniu GRS.pdf