Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XV posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

GMINNA RADA SENIORÓW W GOGOLINIE

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu
26 września 2018 r. (tj. środa) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XV Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji.

 

Porządek Posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym.
  4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w IV kwartale 2018 r.
  5. Wolne wnioski, sprawy bieżące, zapytania.
  6. Zakończenie obrad posiedzenia.

 

Załączniki:

PDFZawiadomienie o Posiedzeniu XV Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.pdf